Magyar mint idegen nyelv tanári képzés

Felsőfokú oklevéllel rendelkezők számára a 2017/2018-as tanévtől várhatóan az alábbi lehetőségeik lesznek magyar mint idegen nyelv szakos végzettség megszerzésére.
További részletek folyamatosan elérhetőek lesznek az alábbi oldalon.

1) diszciplináris, nem tanári mesterképzésre épülő képzés
– 2 félév
– 60  kredit

2) tanári képzésre építő, újabb szakot adó kiegészítő képzés
– 4 félév
– 120 kredit

A magyar mint idegen nyelv szakképzettség nyújtotta lehetőségek:
– Magyarországon dolgozó külföldiek tanítása vállalatoknál, nyelviskolákban
– a magyar közoktatásban tanuló, egyre növekvő számú diák tanítása az általános és középiskolákban
– a Stipendium Hungaricum, az Erasmus+ vagy bármely egyéb programmal Magyarországra érkező hallgatók tanítása egyetemeken, főiskolákon
– diaszpóramagyarság tanítása határainkon túl
– külföldi magyar nyelvvel és kultúrával foglalkozó tanszékek, csoportok tanítása lektori munka vagy erre a célra létrejövő programok keretein belül
– egyebek

Az oktatott ismeretanyag:
– a magyar nyelv sajátosságai az idegen ajkúak oktatáshoz
– grammatikai, pragmatikai ismeretek
– magyar mint idegen nyelv tanításának módszertana
– tankönyvismeret
– kulturális ismeretek, hungarológia

További részletek folyamatosan elérhetőek lesznek az alábbi oldalon.