Magyar mint idegen nyelv tanár mesterképzés

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: TÁRGYÉV FEBRUÁR 15.

Az oklevélben szereplő képzettség megnevezése:
A magyar mint idegen nyelv tanára  

A képzés célja:
A hallgatók felkészítése a magyar nyelv idegen nyelvként való tanítására és a magyar kultúra közvetítésére a közoktatásban, felsőoktatásban, felnőttképzésben, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására.
Az általános és középiskolák számára a magyar mint idegen nyelv közismereti tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, illetve pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése.

A magyar mint idegen nyelv tanára képesítést az alábbi két képzési típus keretében lehet jelenleg megszerezni:

Képzési forma

Kik vehetik fel a szakot? Milyen képzésben érhető el? Mikor indul?

Hány félév?

Hány kredit?

rövid ciklusú tanárképzés azok, akik bármely szakon tanári végzettséget szereztek

Kizárólag az MA diploma megszerzését követően végezhető.

2021. szeptember

4 félév

(120 kredit)

rövid ciklusú tanárképzés 1. azok a nem tanár szakos hallgatók, akik hungarológia, alkalmazott nyelvészet vagy magyar MA-t végeznek/tek

1. Graduális képzésben párhuzamos képzés keretében is végezhető.

2. Az MA diploma megszerzését követően is  végezhető.

 2021. szeptember

2 félév

(60 kredit)

2. azok, akik nem tanár szakosként idegen nyelv szakot végeztek, és tanulmányaik során 50 kreditet szereztek a magyar mint idegen nyelv és hungarológia köréből (pl. specializáció keretében)

Kizárólag az MA diploma megszerzését követően végezhető.

2021. szeptember

2 félév

(60 kredit)

Hogyan lehet MID tanári diplomához jutni?

LEHETSÉGES ÚTVONALAK

 1. MID MINOR → HUNGAROLÓGIA MA → 2 FÉLÉVES MID TANÁRI SZAK
 2. HUNGAROLÓGIA MA, (NEM TANÁRI) MAGYAR MA, ALKALMAZOTT NYELVÉSZET MA →  2 FÉLÉVES MID TANÁRI SZAK
 3. IDEGEN NYELV SZAKOS (NEM TANÁRI) MA DIPLOMA + 50 KREDIT ÉRTÉKŰ TÁRGY A MID ÉS HUNGAROLÓGIA KÖRÉBŐL (PL. MINOR) → 2 FÉLÉVES MID TANÁRI SZAK
 4. TANÁRI MA VÉGZETTSÉG → 4 FÉLÉVES MID TANÁRI SZAK
 5. PÁRHUZAMOSAN VÉGEZHETŐ TANÁRI MESTERKÉPZÉS (A párhuzamosan végezhető tanári mesterképzéssel kapcsolatos információk a Tanárképző Központ honlapján érhetőek el, ezen a linken.)


A magyar mint idegen nyelv tanára mesterképzések

 • tanári szakképzettség birtokában, újabb tanári oklevelet adó tanári mesterképzés (rövid ciklusú tanárképzés – RTAK)
  Képzési idő: 4 félév (120 kredit)
  A 4 féléves képzésre azok jelentkezhetnek, akik már rendelkeznek tanári mesterdiplomával, és a magyar mint idegen nyelv tanára képesítést is szeretnék megszerezni.
 • diszciplináris (nem tanári) mesterképzésre épülő tanárképzés (rövid ciklusú tanárképzés – RTAK)
  Képzési idő: 2 félév (60 kredit)
  A 2 féléves képzésre azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik már rendelkeznek diszciplináris (nem tanári) MA végzettséggel. Bemeneti követelményként a magyar nyelv és irodalom, az alkalmazott nyelvészet, illetve a hungarológia szakos diploma fogadható el.

2021 őszi félévében indul a diszciplináris mesterképzéssel párhuzamosan végezhető 2 féléves tanári mesterképzés, azaz ettől a szemesztertől kezdve a 2 féléves magyar mint idegen nyelv tanár képzés párhuzamosan végezhető az alábbi (nem tanári) mesterképzési szakokkal: magyar nyelv és irodalom, alkalmazott nyelvészet, hungarológia. Bővebb információk itt.

Felvételt nyerhet az is, aki idegen nyelvi mesterszakon szerzett (nem tanári) mesterdiplomát, és a korábbi mesterképzési vagy részismereti tanulmányai során megszerzett 50 kreditet az alábbi ismeretkörökből:

 • diszciplináris ismeretek: a magyar mint idegen nyelv fogalma, intézményrendszere, oktatástörténete és a hungarológia fogalma, diszciplináris helye a tudományok rendszerében;
 • grammatikai ismeretek: a magyar nyelv grammatikája és tipológiai sajátosságai;
 • alkalmazott nyelvészeti ismeretek: lexikográfiai, lexikológiai, terminológiai ismeretek; interkulturális és pragmatikai ismeretek; interkulturális kommunikáció; nyelvoktatás-politikai ismeretek; nyelvpedagógiai ismeretek; fordítástudományi ismeretek; kontrasztív nyelvészeti ismeretek, idegen nyelvi alkalmazott nyelvészeti ismeretek;
 • magyar kulturális ismeretek: művelődéstörténet; a magyar kultúra közvetítése; kisebbségtudományi ismeretek; transzkulturális kommunikáció; magyar országismeret, magyar történelmi, társadalmi, kulturális, irodalmi ismeretek, nemzetközi kommunikáció, néprajzi ismeretek.

Az 50 kredit megszerezhető például (de nem kizárólag) a magyar mint idegen nyelv diszciplináris minor képzés elvégzésével.

 

A jelentkezés módja:
interneten (a www.felvi.hu honlapon az E-jelentkezés menüpontban).
Bővebb információ a 2 féléves képzési típusról elérhető a felvi.hu-n
Bővebb információ a 4 féléves képzési típusról elérhető a felvi.hu-n
Részletek a mesterképzésben történő tanárképzésről itt érhetőek el.

 

Jelentkezési határidő:
tárgyév február 15.

A felvétellel kapcsolatos tudnivalók:
Tanári képzéseinket államilag támogatott és költségtérítéses formában is indítjuk.
A 2 féléves képzésen a felvehető hallgatók minimális száma 3, maximális száma 15.
A 4 féléves képzésen a felvehető hallgatók minimális száma 3, maximális száma 15.

A képzési hozzájárulás összege:
– államilag támogatott helyen: (–)
– költségtérítéses helyen: 400.000 Ft/félév

A jelentkezés feltétele:
A megfelelő bemeneti követelmények teljesítése mellett egy államilag elismert, felsőfokú, komplex, C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítvány valamilyen idegen nyelvből

A felvételi vizsga ideje:
Szóbeli: a tárgyév júniusa

Felvételi pontszámítás:
A felvételi pontszámítás rendszere részletesen megtalálható a felvi.hu oldalon.

A felvételi vizsga követelményei:
A szóbeli felvételi vizsga a szakválasztással kapcsolatos motivációs beszélgetés, amely során a jelentkező magyar nyelvvel és kultúrával kapcsolatos alapvető ismeretei is szóba kerülhetnek.

A magyar mint idegen nyelv tanára képesítés nyújtotta lehetőségek: 

 • lektori munka külföldi egyetemeken,
 • a különböző ösztöndíjak keretében Magyarországra érkező külföldi hallgatók tanítása a felsőoktatásban,
 • oktatás a diaszpórában,
 • a magyar közoktatásban tanuló diákok tanítása,
 • Magyarországon élő és dolgozó külföldiek tanítása különböző tanfolyamokon, nyelviskolákban.

A szakzárás követelményeiről bővebb információ itt található, a záróvizsga-tételek pedig ezen a linken érhetőek el.

Szakért felelős intézet:
ELTE BTK Nyelvi Közvetítés Intézete, Magyar mint Idegen Nyelv Tanszék
Web: mid.elte.hu, https://languages.elte.hu


Elérhetőség – információ:
eltemid@btk.elte.hu

1. Tanszéki elérhetőség: ELTE BTK Magyar mint Idegen Nyelv Tanszék
1088 Bp., Múzeum krt. 4/I, II. emelet 211.
Tel.: 411 6700 / 5107, 5425
E-mail: vamosi.agnes@btk.elte.hu, bertalan.zoltanne@btk.elte.hu
Honlap: mid.elte.huhttps://languages.elte.hu

2. Intézményi elérhetőség: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Felvételi Iroda
1088 Bp., Múzeum krt. 4/A fszt. 26.
Tel.: 485-5200/5276 és 5287
Félfogadási idő: H: 13.00–16.00, Sz: 9.00–12.00 és 13.00–16.00, P: 9.00–12.00
Email: felveteli@btk.elte.hugodo.adrienn@btk.elte.hu, zsarnay.zsofia@btk.elte.hu

3. A jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatos információk: Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK)
Tel.: 477-3131
E-mail: info@felvi.hu
Honlap: www.felvi.hu