Magyar mint idegen nyelv tanári mesterszak

Felsőfokú oklevéllel rendelkezők számára három lehetőség van magyar mint idegen nyelv tanári mesterszakra jelentkezni:
– 5 féléves képzés
– 3 féléves képzés (posztgraduális)
– 2 féléves képzés (posztgraduális)

 

5 (4+1) féléves tanári mesterképzés

Bemeneti feltételek:
– A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: legalább 50 kredites szakterületi ismeretek modul elsajátítása a következő alapképzési szakok valamelyikén: magyar, bármely idegen nyelv, történelem, néprajz vagy kulturális antropológia, illetve
– bármely élő idegen nyelvből tett felsőfokú, C típusú államilag  elismert nyelvvizsga.
– Nem (!) szükséges a magyar mint idegen nyelv diszciplináris és tanári minor elvégzése.

A legfrissebb tanegységlista elérhető innen. Az 5 féléves tanári mesterképzésben részt vevő hallgatónak a magyar mint idegen nyelv modult a másik tanári moduljával és pedagógiai-pszichológiai tanári képzés moduljával együtt végezheti.
A felvi.hu-n itt olvashatóak a képzés részletei.

 

3 (2+1) féléves tanári mesterképzés

Bemeneti feltételek:
– A képzés előfeltétele, hogy a hallgató nem tanári szakon szerzett egyetemi vagy mesterképzési diplomával, illetve
– bármely élő idegen nyelvből tett felsőfokú, C típusú államilag  elismert nyelvvizsgával rendelkezzen.

A legfrissebb tanegységlista elérhető innen. A 3 féléves tanári mesterképzésben a hallgató pedagógiai-pszichológiai ismereteket is tanul.
A felvi.hu-n itt olvashatóak a képzés részletei.

 

2 féléves tanári mesterképzés

Bemeneti feltételek:
– A képzés előfeltétele, hogy a hallgató magyartanár, vagy bármely idegennyelv-tanár, történelemtanár, kulturális antropológia tanár vagy néprajztanár szakos diplomával; vagy más tanár szakos oklevél esetén e szakok ismereteiből legalább 50 kredit értékű szakterületi ismerettel, illetve
– bármely élő idegen nyelvből tett felsőfokú, C típusú államilag  elismert nyelvvizsgával rendelkezzen.

A legfrissebb tanegységlista elérhető innen. A 2 féléves tanári mesterképzésben a hallgató korábban megszerzett tanári képesítését egészítheti ki ezzel a modullal.
A felvi.hu-n itt olvashatóak a képzés részletei.