Hungarológia mesterképzés

Hungarológia mesterképzési szak – magyar mint idegen nyelv specializáció

A  Történeti Intézet gondozásában működő hungarológia mesterképzési szak egyik választható specializációja a magyar mint idegen nyelv specializáció. A részletes tanegységlista itt érhető el.


A specializáció képzési célja:
A hallgatók megismerkednek a magyar mint idegen nyelv oktatásának tudományos elméleti hátterével és gyakorlati kérdéseivel.


B
emenetként az alábbi ALAPKÉPZÉSI SZAKOK fogadhatók el:

  • teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a történelem és a magyar alapképzési szak
  • a mesterképzésbe való belépéshez 12 kreditet kell teljesíteni magyar történelmi, magyar nyelvészeti és magyar irodalmi ismeretkörökből az alábbi szakokon végzettséget szerzőknek:
    néprajz, anglisztika,germanisztika, romanisztika, újlatin nyelvek és kultúrák, szlavisztika, keleti nyelvek és kultúrák alapszakok, a társadalomtudomány képzési területről a nemzetközi tanulmányok, a politológia, kommunikáció és médiatudomány, valamint a kulturális antropológia alapszakok, a szabad bölcsészet alapképzési szak esztétika, művészettörténet, kommunikáció és médiatudomány, filmelmélet, filmtörténet specializációi

A jelentkezés módja:
felvi.hu rendszerén keresztül

Szakfelelős:
Dr. Géra Eleonóra, habil. egyetemi docens

Szakért felelős intézet:
ELTE BTK Történeti Intézet, Művelődéstörténeti Tanszék
Web: https://btk.elte.hu/szervezetek/186/muvelodestorteneti-tanszek

Elérhetőség – információ:
eszabo@caesar.elte.hu